img

USŁUGI DORADCZE

Kompetencje i doświadczenie naszych pracowników są gwarancją jakości i efektywności realizowanych projektów. Specjalizujemy się w usługach doradztwa technicznego oraz konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i elektroenergetyki wraz z dedykowanymi systemami automatyki w szczególności w obszarach:

 

Świadczone przez nas doradztwo obejmuje również:

 

Podnosimy efektywność energetyczną obiektów, optymalizując w drodze realizacji inwestycji zużycie energii potrzebnej do osiągnięcia założonego poziomu mierników funkcjonalności (w tym komfortu cieplnego, jakości powietrza, poziomu oświetlenia itp.). Koncepcje rozwiązań projektowych dedykowanych oszczędności zużycia energii osiągamy poprzez szczegółowe analizy możliwości zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, implementacji inteligentnych systemów automatyki budynkowej oraz weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania na media poparte wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrozumienia kluczowych procesów technologicznych charakterystycznych dla serwerowni/Data center, pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych oraz węzłów wody lodowej.

 

Oferujemy współpracę i doradztwo na poziomie konsultantów w zakresie projektowania:

 

Jako konsultanci współuczestniczący w realizacji projektów współpracujemy z najlepszymi doświadczonymi biurami projektowymi.

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna budynku, czyli efektywne wykorzystanie energii, ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do osiągnięcia zamierzonego poziomu komfortu, w tym właściwej i optymalnej temperatury i wilgotności, jakości powietrza, poziomu oświetlenia. Podniesienie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie wydajniejszych technologii zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu komfortu oraz zazwyczaj wydłuża żywotność urządzeń i zmniejsza koszty eksploatacji.

 

Firma ENGIE SAR prowadzi usługi doradcze związane z oceną efektywności energetycznej budynków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wykonanie audytu energetycznego jest niezbędnym elementem procesu ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) lub inne formy finansowania wszelkiego rodzaju modernizacji finansowanych z dotacji, pożyczek lub programów pomocowych, ale również jest elementem dobrej praktyki w eksploatacji budynków i określania bieżących potrzeb modernizacji i remontu instalacji. Przeprowadzone audyty energetyczne mają na celu wykonanie dokumentu zawierającego analizę zużycia energii oraz określającego ocenę stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii oraz czas zwrotu zainwestowanego kapitału.

 

Audyt jest wynikiem współpracy Inwestora oraz audytorów. Spojrzenie osoby „z zewnątrz” jest wolne od rutynowych działań, procedur i czynności, którymi posługują się lokalni administratorzy i technicy. Audyt energetyczny składa się z:

 

Audyt efektywności energetycznej wykonywany jest przez interdyscyplinarny zespół inżynierów elektryków, automatyków, technologów HVAC&R. Aparatura wykorzystywana w pracach pomiarowych jest wzorcowana przez akredytowane Laboratorium Metrologiczne.

 

AUDYT I MODELOWANIE PUE DLA CENTRÓW DANYCH

Oferujemy i wykonujemy również dedykowaną usługę specjalnego audytu technicznego w zakresie modelowania i optymalizacji PUE.

 

W skład usługi wchodzi:

 

Bazujemy tu na naszych zasobach własnych jak również na zasobach globalnych w ramach międzynarodowej firmy grupy ENGIE. Audyt/modelowanie PUE wykonywane jest przez interdyscyplinarny zespół inżynierów elektryków, automatyków, inżynierów HVAC.

 

Góra