img

Know-how firmy oraz posiadane uprawnienia i różnorodne certyfikaty firmy stanowią potencjał umożliwiający wykonanie najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych prac budowlanych i konserwacyjnych na najwyższym poziomie jakości, dając naszej firmie znaczącą przewagę konkurencyjną nad innymi firmami działającymi na rynku HVAC.

Nasza spółka zrealizowała kilkaset kontraktów wykonawczych i kilka tysięcy różnego rodzaju usług serwisowych. Nasze doświadczenia zdobywaliśmy podczas wykonywania najtrudniejszych technicznie i organizacyjne prac, częstokroć były to pierwsze tego typu realizacje na rynku Polskim oparte o najnowocześniejsze technologie w branży klimatyzacyjnej i automatyki.

ENGIE SERVICES Sp. z o.o. Oddział SAR w Warszawie posiada prawie 30-letnie doświadczenie w organizacji struktur serwisowych w oparciu o personel własny, przygotowany do profesjonalnego świadczenia usługi utrzymania ruchu infrastruktury technicznej zarówno sanitarnej HVAC&R jak i elektroenergetycznej oraz niskoprądowej, zapewniających spełnienie wymagań Klientów co do zakresu i sposobu jej realizacji. Na mocy zawartych umów / zapisów na konserwację, serwis urządzeń i systemów HVAC&R, elektroenergetycznych i niskoprądowych na warunkach umów SLA lub zbliżonych do wymagań umów SLA, na obiektach, na których firma nie posiada stałej obsady dyżurnej ENGIE SERVICES Sp. z o.o. Oddział SAR w Warszawie gwarantuje bardzo krótkie czasy reakcji serwisowej, tj. począwszy od reżimowych wymagań na poziomie do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia nieprawidłowości przez Użytkowników, poprzez 2/4/8 godzinne czasy reakcji.

Wysoko specjalizowany serwis utrzymania ruchu jest podstawową działalnością firmy ENGIE SERVICES Sp. z o.o. Oddział SAR w Warszawie, a struktura organizacyjna jest nastawiona na ciągłe zabezpieczenie odpowiedniego potencjału kadrowego i technicznego dla realizacji profesjonalnych usług serwisowych wykonywanych zgodnie z najlepszymi praktykami oraz normami. Tym samym - Kierownictwo ENGIE SERVICES Sp. z o.o. Oddział SAR w Warszawie dba o stałe doskonalenie oraz poszerzanie kompetencji załogi, co jest poświadczone odpowiednimi certyfikatami, autoryzacjami i referencjami oraz posiadanymi narzędziami i oprogramowaniem inżynierskim, uprawniającymi do serwisu i naprawy urządzeń, a także różnych systemów technicznych.


Góra