img

Od przeszło 25 lat, Spółka realizuje wdrożoną strategię przedsiębiorstwa świadczącego kompleksowe usługi serwisowe dla infrastruktury krytycznej w systemie 365/24 w reżimie SLA (Service Level Agreement) - zdefiniowany gwarantowany poziom jakości świadczenia usług serwisowych), zapewniając odbiorcom usług: bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Spółka w 2015 r. wprowadziła do statutowej działalności regulacje oparte o zasady zarządzania operacyjnego wg wytycznych:

Uptime Institute „Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability", ANSI/TIA-942 A „Standard infrastruktury telekomunikacyjnej dla Centrów Przetwarzania Danych”.

5 minut SLA
200 Specjalistów
300 Autoryzacji
300 Obiektów
 

Kadra przedsiębiorstwa konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne uprawnienia w zakresie zarządzania i organizacji struktury serwisowej w oparciu o wymogi SLA. Uzyskanie uprawnień ATS Accredited Tier Specialist Uptime (nr 922) w obszarze serwisu infrastruktury technicznej o krytycznym znaczeniu, pozwala na promocję usług serwisowych na poziomie niezawodności funkcjonalnej oraz stosowania najlepszych praktyk w obsłudze infrastruktury technicznej o krytycznym znaczeniu, do których można zaliczyć serwerownie.

Obecnie ENGIE SAR koncentruje się na zapewnieniu dostępności infrastruktury na najwyższym możliwym poziomie, zgodnie z unijnymi regulacjami i zapisami, w serii norm: PN-EN 50600, PN-EN 50600-1, PN-EN 50600-2-2, PN-EN 50600-2-3 oraz analizie zapisów normy PN-EN 50600-3-1.

KATALOG USŁUG SERWISOWYCH

ENGIE SAR zajmuje się obsługą serwisową instalacji technicznych w obiektach budowlanych w zakresie:

Specjalizacją ENGIE SAR jest serwis urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, elektroenergetyki i automatyki dedykowanych dla:

ENGIE SAR zapewnia kompleksową obsługę pełnej infrastruktury technicznej nieruchomości poprzez:

 
 

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUG

Posiadając wysoką zdolność operacyjną świadczenia usług serwisowych, ENGIE SAR promuje i rekomenduje usługę utrzymania ruchu według zasad - dostępności na najwyższym poziomie Bezpieczeństwa Funkcjonalności Infrastruktury Technicznej. Oznacza to utrzymanie zamierzonej, ciągłej i bezawaryjnej pracy urządzeń zgodnie z założeniami funkcjonalnymi oraz zaleceniami producentów oraz zapewnienia optymalnych parametrów środowiska wewnętrznego i parametrów fizycznych mediów zasilających, przy jednoczesnym racjonalnym zużyciu energii. Ten rodzaj usługi jest każdorazowo sparametryzowany miernikami funkcjonalności oraz wymaganym poziomem określonym w umowie SLA, rozumianym jako skwantyfikowany, mierzalny i porównywalny poziom jakości świadczonej usługi serwisowej.


Góra