img
 

ENGIE SERVICES Sp. z o.o. Oddział SAR w Warszawie

Siedziba spółki:

ul. Grochowska 312

03-839 Warszawa, Polska

Dział logistyki i magazyn:

ul. Korkowa 89

04-519 Warszawa, Polska


Poniżej dane rejestrowe:

ENGIE Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział SAR w Warszawie

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5212685755, REGON: 012792730

Kapitał zakładowy spółki 17 900 000,00 zł (w całości opłacony)

KRS: 0000018908

Zarząd Spółki: Jan Woźniak

 

Góra