img

Jako część międzynarodowej grupy ENGIE, czerpiemy najlepsze wzorce i wiedzę od innych spółek z grupy z całego świata. Jesteśmy liderem technicznym w sektorze kompleksowych usług utrzymania technicznego serwerowni, szpitali, pomieszczeń czystych oraz innych obiektów wymagających utrzymania reżimowych warunków pracy infrastruktury technicznej. Specjalizujemy się również świadczeniu usług generalnego wykonawstwa w zakresie projektowania i wykonywania robót instalacji wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, ogrzewnictwa, sanitarnych, niskoprądowych, automatyki i elektroenergetyki.

Stawiamy na wzajemny szacunek, lojalność i zrozumienie w relacjach. Wartości etyczne, którymi się kierujemy są priorytetem, ale naszą siłą jest profesjonalna wiedza i współpraca zespołowa. Często organizujemy spotkania wewnętrzne, a przynajmniej raz w roku spotkania integracyjne oraz spotkania świąteczne. Słuchamy potrzeb pracowników - raz w roku uczestniczymy w ogólnoświatowej ankiecie dotyczącej badania satysfakcji pracowników, jej wyniki pozwalają co rok prowadzić dialog z pracownikami i wprowadzać konieczne ulepszenia. Nasi pracownicy doceniają dobrą atmosferę, stabilne warunki wynagrodzenia i co jest dla nas priorytetem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 

Jeśli lubisz pracować w zespole, chcesz się uczyć, brać udział w szkoleniach specjalistycznych i zdobywać doświadczenie oraz angażujesz się w to co robisz – rozpocznij pracę w zespole specjalistów i ekspertów.

Do swojego zespołu (w szczególności do pracy w serwisie mobilnym, stacjonarnym oraz nadzorze) zapraszamy absolwentów techników i studiów:

 

Stawiamy na rozwój i doceniamy zaangażowanie, zawsze dbamy o interesy naszych pracowników, a przede wszystkim cenimy długoterminowe relacje, dostosowując nasze działania do aktualnych potrzeb rynkowych.

Naszym głównym celem jest wspólne dążenie do ciągłego rozwoju, stałe podnoszenie pozycji Spółki na rynku usług serwisowych i wykonawstwa poprzez realizację planowych działań oraz uzyskanie pełnego zadowolenia Klienta poprzez jakość, rzetelność i niezawodność obsługi technicznej i realizacji wykonawczych zapewniających funkcjonalność obsługiwanych, modernizowanych i nowopowstających obiektów.

 
 
img
img

Góra