img

Jednym z najważniejszym obok Data Center, obszarem działalności Spółki są instalacje klimatyzacji specjalnej dedykowanej pomieszczeniom Szpitalnym – salom operacyjnym i salom zabiegowym.

Szpitale i Zakłady Opieki Zdrowotnej są miejscem, gdzie występuje największe bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem instalacji technicznych, dlatego tak ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie i eksploatacja. Nasza firma gwarantuje tutaj bezpieczne rozwiązania techniczne – najnowocześniejsze systemy klimatyzacji dla Sali Operacyjnych z zastosowaniem stropów laminarnych.

ENGIE SAR jako ekspert w kwestiach jakości powietrza dla pomieszczeń czystych oraz szpitali od lat promuje zagadnienia związane z jakością powietrza. Wiceprezes Spółki, Pan Andrzej Różycki jest współautorem opracowania z 2018 roku pn. „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów świadczących działalność leczniczą” podnoszący jakość i bezpieczeństwo w służbie zdrowia, opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze. Wytyczne uzyskały uznanie Politechniki Warszawskiej otrzymując nagrodę JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w 2019 roku.

about

Andrzej Różycki

W dobie pandemii zacieśniliśmy współpracę z naszym wieloletnimi partnerami ACTIVTEK Sp. z o.o. oraz ACTIVTEK Medica Sp. z o.o. stając się ich Strategicznym Partnerem Handlowym, zapewniając tym samym naszym klientom pierwszeństwo w dostawie systemów gwarantujące możliwie najszybsze działania pozwalające na podniesienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego powietrza zarówno w obiektach użyteczności publicznej (urzędy, sądy, szpitale) jak i obiektach komercyjnych (biura, zakłady pracy).

Dla naszych klientów oferujemy sprawdzone rozwiązania z zastosowaniem technologii RCI ActivePure® - PROMIENIOWEJ JONIZACJI KATALITYCZNEJ której skuteczność w walce z wirusem SARS-COV-2 została poparta wynikami niezależnych badań oraz zastosowaniem w najbardziej wymagających obszarach. ENGIE SAR dotychczas z powodzeniem zastosowała technologię promieniowej jonizacji katalitycznej realizując ponad 25 inwestycji w trakcie których zamontowano ponad 500 urządzeń nieustannie oczyszczające ponad 650 000 m3/h m.in. w:

Technologia RCI ActivePure® jest aktywną technologią oczyszczania i uzdatniania powietrza, bazującą na procesach naturalnie zachodzących w przyrodzie. Jako jedyna technologia utrzymuje czystość mikrobiologiczną zarówno w powietrzu, jak i na powierzchniach oraz może działać w trakcie obecności ludzi. Systemy z technologią RCI ActivePure® są zaprojektowane do ciągłej pracy a poprzez swoje nieprzerwane działanie gwarantują sprawne oczyszczanie powietrza unieszkodliwiając już istniejące oraz nowo powstałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Technologia RCI ActivePure® w 99% eliminuje wirusa SARS-Cov-2. Potwierdzają to badania przeprowadzone w laboratorium akredytowanym przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).

Technologia RCI ActivePure® działa w obecności ludzi, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu niszcząc patogeny zarówno w powietrzu jak i na powierzchniach.

Zasada działania:
Sercem systemu jest hydrofilna matryca w kształcie plastra miodu, pokryta powłoką zbudowaną z nanocząsteczk m.in. dwutlenku tytanu, rodu, srebra, miedzi. Pod wpływem światła i pary wodnej, na powierzchni matrycy zachodzą reakcje chemiczne, w efekcie których powstają: nadtlenek wodoru, jony ponadtlenkowe i wodorotlenkowe. Posiadają one silne właściwości antybakteryjne i antywirusowe, a ponadto wytracają zanieczyszczenia pyłowe, alergeny; redukują LZO; neutralizują nieprzyjemne zapachy.

Potwierdzona skuteczność eliminacji:
O skuteczności systemów zabezpieczenia mikrobiologicznego z aktywną technologią RCI ActivePure® świadczą liczne badania naukowe przeprowadzone m.in. przez: Laboratorium Bezpieczeństwa i Ochrony Żywności Uniwersytetu Stanowego w Kansas; Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” z Bydgoszczy; Laboratoria akredytowane przez FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) oraz bogata lista referencji.

W przypadku wirusa SARS-COV-2 skuteczność eliminacji wynosi:

Badania odnośnie skuteczności systemu dla pozostałych patogenów takich jak: pozostałe wirusy, bakterie, grzyby, lotne związki organiczne, alergeny oraz zapachy są w posiadaniu specjalistów z Engie.

Obszary zastosowań systemów wykorzystujących technologię RCI ActivePure®

Technologia RCI ActivePure® dedykowana jest dla systemów wentylacji mechanicznej, natomiast w miejscach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej - do podwieszanych sufitów lub jako urządzenia samodzielne.

Korzyści z zastosowania technologii RCI ActivePure®

 

Góra