img

ENGIE SAR Sp. z o.o. - Informacja o połączeniu

Zarząd Spółki w związku z rozpoczęciem procesu połączenia Spółek Engie Services Sp. z o.o. i Engie SAR Sp. z o.o., którego celem jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej, działając na podstawie art. 500 par. 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia na swojej stronie internetowej Plan połączenia Spółek Engie Services Sp. z o.o. i Engie SAR Sp. z o.o.

 

WYTYCZNE

Opracowanie: „Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów świadczących działalność leczniczą”.

Współautorzy opracowania:

Wytyczne zostały zamieszczone na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze jako materiał pomocniczy.

Sporządzone przez zespół „Wytyczne…” są aktualizacją przestarzałego dokumentu z 1984 r. i swoją treścią dorównują europejskim i światowym regulacjom w zakresie parametrów funkcjonalnych na salach operacyjnych. Ich zawartość jest materiałem niezbędnym przy realizacji inwestycji w służbie zdrowia w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, ale również stanowi narzędzie do egzekwowania jakości na etapie eksploatacji istniejących obiektów.

W dniu 01 października 2019 roku odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Politechniki Warszawskiej, podczas, której została wręczona nagroda JM Rektora PW Pani dr inż. Annie Charkowskiej za opracowanie „Wytycznych…”. W trakcie uroczystości uhonorowani zostali również pozostali członkowie zespołu i współautorzy opracowania.

 

ARTYKUŁY

 
 

PREZENTACJE


Góra