img

Już od blisko 30 lat ENGIE SERVICES Oddział SAR w Warszawie specjalizuje się w realizacji usług serwisowych, których celem jest zapewnienie Bezpieczeństwa Funkcjonalności i utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych gwarantujących ciągłość pracy obsługiwanych urządzeń na poziomie wymogów SLA.

ENGIE SERVICES Oddział SAR w Warszawie jest również wykonawcą najtrudniejszych technicznie kontraktów z dziedziny klimatyzacji precyzyjnej i elektroenergetyki dla pomieszczeń serwerowni, pomieszczeń IT w zakresie (Design)-Build-Operate-Maintain.

Specjalizujemy się w realizacji umów serwisowych dla obiektów typu Data Center na poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego – umowy o tzw. wynik, jakim jest zapewnienie wymaganych parametrów technologicznych w ruchu ciągłym serwerowni. Struktura organizacyjna firmy podporządkowana jest zapewnieniu świadczenia tego typu usługi opartej na tym poziomie wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Do naszych klientów należą również najważniejsze urzędy państwowe, szpitale oraz instytucje finansowe. Do pozostałych podmiotów, którym świadczone są usługi firmy ENGIE SERVICES Oddział SAR w Warszawie zaliczyć należy firmy przemysłowe, handlowe i usługowe z różnych sektorów gospodarki.

ENGIE SERVICES Oddział SAR w Warszawie jest firmą o charakterze techniczno-inżynieryjnym. Oznacza to, że największy potencjał tkwi w pracownikach kierowanych przez profesjonalną kadrę inżyniersko – menadżerską, korzystających ze zgromadzonej specjalistycznej wiedzy. Prawie 30 letni, konsekwentnie realizowany proces budowy zespołu pracowniczego w precyzyjnie określonych kierunkach rozwoju, skoncentrowanych na osiągnięciu i zapewnieniu funkcjonalności na najwyższym poziomie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji i potwierdzanie tego faktu uzyskanymi certyfikatami/zaświadczeniami, stanowi główny (lecz nie jedyny) cel stawiany przez kierownictwo Spółki.

Jako odpowiedź na zwiększone oczekiwania naszych Klientów w zakresie zdefiniowanej dostępności do infrastruktury technicznej i jej niezawodności, jak również dążąc do ciągłego doskonalenia jakości naszych usług świadczonych na poziomie eksperckim, w 2015 r. wprowadziliśmy do statutowej działalności przedsiębiorstwa, niektóre z regulacji oparte na zasadach zarządzania operacyjnego według takich wytycznych jak: Uptime Institute „Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability”, ANSI/TIA-942 A „Standard infrastruktury telekomunikacyjnej dla Centrów Przetwarzania Danych”.

Niezawodność zewnętrzna dla Klienta, ale również ta wewnętrzna w strukturze, oparta na schemacie przekładni planetarnej, gdzie profesjonalizm, motywacja, umiejętność pracy w grupie serwisowej, satysfakcja z przynależenia do takiej organizacji, to ciągły proces realizowany przez ENGIE SERVICES Oddział SAR w Warszawie przez wiele lat w ściśle zdefiniowanym kierunku.

about

Tomasz Różycki

about

Andrzej Różycki

Nasze wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu obiektów zgodnie z najwyższymi standardami pozwala na zapewnienie oraz rzetelną analizę niezawodności systemów opartą nie tylko na analizie zgodności z dokumentacją ale również na wieloletnim wciąż doskonalonym i usystematyzowanym podejściu do przeciwdziałania oraz redukcji skutków wywołanych awariami na obiektach infrastruktury krytycznej.

Naszym przyszłym Klientom, którzy zdecydują się podjąć z nami współpracę zapewnimy taki poziom jakości wykonywanych usług, w których zaufanie i satysfakcja będą gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalności.


Góra