img

Od przeszło 20 lat, Spółka realizuje strategię świadczenia kompleksowych usług dla Data Center w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania infrastruktury krytycznej (D-B-O-M) w systemie 24h/365 dni w reżimie SLA zapewniając odbiorcom usług: bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Spółka w 2015 r. wprowadziła do statutowej działalności regulacje oparte o zasady zarządzania operacyjnego wg wytycznych: Uptime Institute „Data Center Site infrastructure Tier standard: Operational Sustainability”, ANSl/TIA-942 A „Standard infrastruktury telekomunikacyjnej dla Centrów Przetwarzania Danych”. Kadra przedsiębiorstwa konsekwentnie podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne uprawnienia w zakresie zarządzania i organizacji struktury serwisowej w oparciu o wymogi SLA. Uzyskanie uprawnień ATS Accredited Tier Specialist Uptime (nr 922) oraz CDCP (wg standardów EPI) w obszarze serwisu infrastruktury technicznej o krytycznym znaczeniu, pozwala na promocję usług serwisowych na poziomie niezawodności funkcjonalnej.

Od 2021 roku Engie SAR nawiązało ścisłą współpracę z RED firmą należącą do Engie Impact. RED posiadający swoje biura w kilkunastu lokalizacjach na całym świecie oraz mogący się pochwalić zrealizowanymi projektami w ponad 70 różnych krajach jest jednym z wiodących biur projektowych działających na rynku Data Center. Współpraca Engie SAR z RED obejmuje przede wszystkim zagadnienia zrównoważonego rozwoju na rynku DC, analizy energetyczne, CFD oraz ścisłą współprace w obszarze Commissioningu.

W oparciu o produkty wiodących producentów - nasza firma od wielu lat uczestniczy w realizacji najnowocześniejszych rozwiązań klimatyzacyjnych dla pomieszczeń Data Center począwszy od fazy koncepcji i projektowania, poprzez dostawę, montaż i uruchomienia urządzeń a kończąc na specjalistycznym serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

USŁUGI CONSULTINGOWE I PROJEKTOWE

ANALIZY I AUDYTY PRZEDWDROŻENIOWE

Na etapie projektowania obiektów Data Center, komór serwerowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów mechanicznych i elektrotechnicznych, audyty energetyczne, modelowania PUE.


PROJEKTOWANIE INSTALACJI MECHANICZNYCH, SANITARNYCH ORAZ ELEKTROENERGETYCZNYCH

Oparte na ścisłej współpracy z Inwestorem, zespołem projektantów oraz Generalnym Wykonawcą tak aby dostarczyć Inwestorowi zrównoważone budynki zgodne z najwyższymi standardami.


ŚCISŁA WSPÓPRACA Z WIODĄCYMI PRODUCENTAMI URZĄDZEŃ

Współpraca handlowa oraz techniczna ze wszystkimi wiodącymi producentami urządzeń umożliwiająca wybór najlepszych rozwiązań technicznych dla projektowanego obiektu.

 

WYKONANIE INSTALACJI

FINANSOWANIE INWESTYCJI W MODELU „ASSET BASED”

Finansowanie inwestycji i dostarczanie lokalnych źródeł zielonej energii, zasilania gwarantowanego oraz źródeł chłodu dla obiektów.


WYKONANIE INSTALACJI MECHANICZNYCH, SANITARNYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH

UCZESTNICTWO PRZYSZŁYCH EKIP SERWISOWYCH W TRAKCIE TESTÓW ODBIOROWYCH I PROCESÓW COMMISIONINGU

Wsparcie inżynierskie w planowaniu procesów commissioning’u ze szczególnym uwzględnieniem instalacji mechanicznych i elektroenergetycznych dla zapewniania płynnego przejścia z procesu commissioning’u do fazy eksploatacyjnej z zapewnieniem wymaganych parametrów SLA.


 

USŁUGI SERWISOWE

PLANOWANIE PRZYSZŁEJ USŁUGI SERWISOWEJ

Na etapie projektowania inwestycji ze szczególnym naciskiem na zapewnienie wysokiej dostępności infrastruktury krytycznej oraz spełnieniu parametrów SLA określonych przez inwestora, operatora oraz producentów urządzeń.


INTEGRACJA ORAZ ŚWIADCZENIE AUTORYZOWANYCH USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUCENTÓW

Ze szczególnym uwzględnieniem parametrów SLA oraz wysokiej dostępności usług jak również nieprzerwanego działania infrastruktury krytycznej.


PRZEGLĄDY I NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE

Wykonywanie autoryzowanych przeglądów i napraw urządzeń w ścisłej współpracy z dostawcami infrastruktury krytycznej.


OPTYMALIZACJA ISTNIEJĄCYCH DATA CENTERS

Optymalizacja współczynnika PUE w celu osiągnięcia założeń projektowych rekomendacje dla rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną systemów.

 

USŁUGI CONSULTINGOWE

AUDYTY I OPINIE TECHNICZNE

Przygotowane przez rzeczoznawcę budowlanego: (uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni o zyskach ciepła powyżej 1kW/m2 oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych).


USŁUGI CONSULTINGOWE I WSPRACIE INŻYNIERSKIE

W trakcie całego procesu inwestycyjnego oraz funkcjonowania DATA CENTER ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności działania oraz całkowitego kosztu posiadania (TCO).

 

Jeżeli planujesz budowę Data Center, masz problemy z zapewnieniem prawidłowej temperatury w pomieszczeniu serwerowni, potrzebujesz dobrze zorganizowanego profesjonalnego serwisu gwarantującego 24-godzinną dostępność do przyjmowania zgłoszeń (HOT LINE) i wykonywania interwencji awaryjnych z czasem reakcji do 2 godzin – skontaktuj się z nami.


Góra